Assimilatiebelichting inspectie

Inspectie belichting

Let op! In 2016 kunnen wij geen inspectie belichting meer uitvoeren. Als u nu bestelt, wordt de inspectie in 2017 uitgevoerd.

Uw belichtingsinstallatie heeft, net als uw andere elektrische installaties, inspectie en onderhoud nodig. Heeft u na 1 januari 2017 nog een brandbaar schermdoek? Dan vraagt uw verzekeraar u ook om deze inspectie uit te voeren. Bovendien zorgt een goed onderhouden installatie ervoor dat uw lichtopbrengst op peil blijft.

Waarom

Lampen die verouderd zijn, hebben een lagere lichtopbrengst en zijn soms brandgevaarlijk. Een verlaagde lichtopbrengst heeft invloed op uw productie. Harmonische stromen of verouderde condensatoren zorgen voor verhoogde kosten van elektriciteit. Een inspectie brengt de onderhoudstoestand van uw installatie in kaart. Met de resultaten hiervan kunt u maatregelen nemen om uw lichtopbrengst te optimaliseren en het maximale rendement uit uw installatie te halen.

Omvang

Wij voeren de inspectie uit volgens het protocol dat is vastgesteld door verzekeraars, de AVAG en leveranciers van belichtingsinstallaties. U kunt dit protocol nalezen in de brochure Onderhoud en controle van assimilatiebelichting 2007 en de aanvulling 2014. (Let op het downloaden van de brochure duurt enige tijd).

Frequentie

Heeft u brandbaar schermdoek dan vraagt uw verzekeraar om jaarlijks de hoofdverdeler of alle verdeelrekken in trafostations te inspecteren. De voedingspanelen in de kas moeten om de drie jaar geïnspecteerd worden. Om kosten te spreiden kunt er ook voor kiezen om jaarlijks tijdens de controle van de hoofdverdeler een derde van de voedingspanelen in de kas te keuren.

Voor een belichtingsinstallatie met kunststof armaturen en voor bedrijven met brandbaar schermdoek vraagt uw verzekeraar een jaarlijkse controle.

Kosten

Wilt u de kosten berekenen van de belichtingsinspectie voor uw bedrijf?

Vraag hier uw offerte aan.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

NTA8220 verzekering inspectie

Nieuwe methodiek voor brandinspectie zorgt voor duidelijkheid

Installatiebranche, verzekeraars en iKeur stellen samen NTA 8220 op

Installatiebranche, verzekeraars en inspecteurs hebben gezamenlijk een nieuwe beoordelingsmethodiek opgesteld voor brandrisico’s bij elektra. De manier waarop inspecteurs de risico’s nu nog beoordelen is niet helemaal sluitend en biedt ruimte voor onduidelijkheid. De nieuwe methodiek maakt daar een eind aan. Als verzekeraars kunnen verwijzen naar NTA 8220, is voor alle betrokkenen duidelijk dat het inspectiebedrijf de brandrisico’s van de installatie beoordeelt.

Heldere criteria

Tot nu toe verwijzen verzekeraars in de polis vaak naar NEN 1010 of NEN 3140 of eigen inspectiemethodieken. Deze inspectiemethodieken hebben betrekking op de minimale elektrotechnische veiligheid of op de bedrijfsvoering van een installatie. Bovendien gaat het daarbij vooral om elektrocutie en elektromagnetische compatibiliteit; brandrisico komt maar in beperkte mate aan de orde. NTA 8220 richt zich juist volledig op de brandrisico’s bij elektra. Inspecteur en verzekeraar hanteren zo voortaan dezelfde, heldere criteria als het gaat om brandveiligheid. Dat levert uiteindelijk vooral duidelijkheid op voor de verzekerde. Voor risico’s als bedrijfscontinuïteit of werkgeversaansprakelijkheid blijft een verwijzing naar NEN 1010 of NEN 3140 uiteraard nog wél relevant.

Risico’s en maatregelen

De nieuwe methodiek is vastgelegd in de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8220:2016 – Beoordelingsmethode op brandrisico’s van elektrisch materieel. NTA 8220 beschrijft de brandrisico’s én het risiconiveau. Constateert de inspecteur een mankement, dan geeft NTA 8220 aan welke maatregelen hij of zij moet adviseren. De nieuwe methodiek staat onder beheer van het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN).

Draagvlak

UNETO-VNI (de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche), het Verbond van Verzekeraars en iKeur (platform voor onafhankelijke inspecteurs) hebben nauw samengewerkt bij het opstellen van NTA 8220. De nieuwe beoordelingsmethodiek heeft daardoor een breed draagvlak. De nieuwe NTA 8220 is afgeleid van VIER (Verzekerings Inspecties Elektrische Risico’s), een programma dat enkele jaren geleden is opgesteld door iKeur en het Verbond van Verzekeraars.

SCIOS sluit aan

Inspectiebedrijven die volgens NTA 8220 gaan werken, kunnen waarschijnlijk al volgend jaar gebruik maken van een certificatieregeling. Stichting SCIOS heeft zich namelijk bij de nieuwe brandinspectiemethodiek aangesloten en zal een toegepast kwaliteitssysteem ontwikkelen. Het systeem gaat deel uitmaken van de SCIOS-certificatieregeling, waarin onder meer de benodigde inspectiemethode en de opleiding en ervaring van de inspecteurs te vinden zijn. De Raad voor Accreditatie heeft SCIOS geaccepteerd als schemabeheerder en naar verwachting zal Scope 10, zoals de inspectiemethode gaat heten, in maart 2017 beschikbaar zijn. Scope 10 is voor inspectiebedrijven niet wettelijk verplicht, maar individuele verzekeraars kunnen de certificatie wel als voorwaarde stellen.
Meer weten of een training volgen of een nta8220 laten uitvoeren.

Neem hier contact met ons op.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , | Een reactie plaatsen

Boetes geëist voor douche-elektrocutie in Boxtel

Het Openbaar Ministerie heeft boetes geëist tegen de gemeente Boxtel en verhuurorganisatie Camelot vanwege de dood van een 20-jarige vrouw, drie jaar geleden toen ze thuis onder de douche stond. Volgens het OM werd ze geëlektrocuteerd, maar de verdediging trekt dat in twijfel.

De vrouw overleed in januari 2013 onder de douche in het antikraakpand waar ze woonde. Onderzoekers kwamen tot de conclusie dat ze was geëlektrocuteerd. Het was al tijden bekend dat de stroomvoorziening in het pand niet deugde.

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Getagged | Een reactie plaatsen

Achmea Agro elektra inspectie

Agro elektra inspectie

Agro elektra inspectie

Achmea Agro Elektra Inspectie

De Agro Elektra Inspectie is een uniforme, praktijkgerichte en betaalbare inspectie voor elektrische installaties op het agrarisch bedrijf.
​Wat is het?
De Agro Elektra inspectie richt zich op die onderdelen van de installatie die het grootste gevaar op brand of elektrocutie vormen. De onderdelen worden volgens de richtlijnen van de NEN1010 getoetst. De NEN1010 geeft veiligheidsbepalingen voor opbouw van laagspanningsinstallaties tot 1000 Volt.

Wat kost het?
De kosten hangen af van het gebruik van de installatie en de omvang van uw bedrijf. Gemiddeld kost een keuring tussen de € 600 en € 1.500. Dit is zonder de kosten voor het herstel van de gebreken.

Wie mag de inspectie uitvoeren?
Avéro Achmea stelt hoge eisen aan de inspectiebedrijven en hun inspecteurs voor het uitvoeren van de Agro Elektra Inspectie. De inspectie vraagt vakmanschap, ervaring en kennis van het agrarische bedrijf.

Wij kunnen deze inspectie voor u uitvoeren klik hier voor een offerte

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Interpolis Agro elektra inspectie

Agro elektra inspectie

Agro elektra inspectie

Uw elektrische installatie is essentieel voor verlichting, ventilatie, beveiliging en verwarming van uw bedrijf. Als u deze installatie goed onderhoud, voorkomt u uitval. Wij geven u graag tips voor aanleg, gebruik en onderhoud van uw elektrische installatie.

Een elektrakeuring geeft inzicht
Een regelmatige keuring van uw elektrische installatie geeft inzicht in de kwaliteit van de installatie. U signaleert eventuele mankementen tijdig en kunt ze verhelpen voordat ze tot uitval, brand of ongevallen leiden.

Wij adviseren u om tenminste elke 5 jaar een keuring volgens de normen van de NEN3140 of een Agro Elektra Inspectie uit te laten voeren. Een NEN3140 keuring richt zich op uw totale elektrische installatie. Deze keuring geeft veiligheidsbepalingen voor de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties. Het doel van deze keuring is om aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen te voorkomen. Als u uw installatie onderhoudt volgens de richtlijnen van NEN3140 dan voldoet u – voor uw elektrische installatie – aan de Arbowet. Meer informatie over een keuring volgens NEN3140.

De Agro Elektra Inspectie is een uniforme, praktijkgerichte en betaalbare inspectie voor elektrische installaties op het agrarisch bedrijf. De inspectie richt zich op de onderdelen van de installatie die het grootste gevaar op brand of elektrocutie vormen.

Meer informatie over de Agro Elektra Inspectie.

Wat is het?
De Agro Elektra Inspectie is een uniforme, praktijkgerichte en betaalbare inspectie voor elektrische installaties op het agrarisch bedrijf. De inspectie richt zich op de onderdelen van de installatie die het grootste gevaar op brand of elektrocutie vormen en toetst de onderdelen aan de normen van NEN1010. De NEN1010 geeft veiligheidsbepalingen voor opbouw van laagspanningsinstallaties tot 1000 Volt.

Wat kost het?
Dat hangt af van het gebruik van de installatie en de omvang van uw bedrijf. Gemiddeld kost een keuring tussen de € 600,- en € 1.500,-. Dit is exclusief de kosten voor herstel van de gebreken.

Wie mag het uitvoeren?
Interpolis stelt hoge eisen aan de inspectiebedrijven en hun inspecteurs voor het uitvoeren van de Agro Elektra Inspectie. De inspectie vraagt vakmanschap, ervaring en kennis van het agrarische bedrijf.

De manier waarop wij inspecteren en rapporteren is afgestemd op de kwaliteitseisen die Interpolis stelt. Zij kunnen ook een inspectie volgens de NEN3140 uitvoeren.

offerte aanvragen

bron:interpolis

Geplaatst in Uncategorized | Getagged | Een reactie plaatsen

Delta Lloyd ElektraGarant

elektragarant elektro inspectie

elektragarant elektro inspectie

Met Delta Lloyd ElektraGarant vermindert u het risico op brand door elektrische apparaten en installaties.

  • Verminder het risico van brand door elektra
  • Inspectie door een erkend en onafhankelijk inspectiebedrijf
  • Maximale zekerheid bij brandschade door elektra

Op dit moment hanteren wij op brandverzekeringen nog een elektraclausule. Hierin verwijzen we naar de normen NEN3140 en NEN1010 van het Nederlands Normalisatie Instituut. De nadruk bij NEN3140 en NEN1010 ligt vooral op het voorkomen van letsel. Het doel is niet de kans op brandschade te beperken. De focus bij ElektraGarant ligt juist wel op het voorkomen van brandschade door elektra. Met Delta Lloyd ElektraGarant vermindert u het risico van brand door elektrische apparaten en installaties. Dit is van groot belang, want elektra bHet werken met of aan elektrotechnische installaties is niet zonder gevaar. In de meeste installaties (denk aan uw meterkast) schuilen risico’s die vaak “onzichtbaar” zijn maar snel kunnen leiden tot brand, productieverlies, letsel of … erger.

Meer informatie of offerte opvragen klik hier

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Clausule 21 AXA verzekering

Clausule 21

Clausule 21

Elektrische Installatie (‘Garantie’) De elektrische installatie dient te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties norm NEN 1010 en aan de aansluitvoorwaarden van het stroomleverende bedrijf. De installatie dient tenminste één maal per drie jaar door een erkend elektrotechnisch bedrijf gecontroleerd te worden en eventueel geconstateerde gebreken dienen onverwijld te worden verholpen.

Wij kunnen deze inspectie voor u uitvoeren!
Klik hier om uw offerte aan te vragen.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , | Een reactie plaatsen

De noodzaak van werken met goedgekeurd arbeidsmiddelen

Zoals bekend mag worden verondersteld, dienen alle werkgevers in Nederland zich te houden aan het in februari 1997 gepubliceerde “Arbeidsomstandighedenbesluit”, kortweg Arbobesluit genoemd. Daarom dit artikel de noodzaak van werken met goedgekeurde arbeidsmiddelen.

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Uneto-VNI wil verplichte erkenning cv-monteur

Monteurs mogen alleen nog cv-installaties aanleggen en onderhouden als zij voldoen aan de eisen van een uniforme kwaliteitsregeling. Dat is de boodschap die Uneto-VNI-voorzitter Titia Siertsema vorige week heeft overgebracht in een gesprek met Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst.

Koolmonoxide meting

koolmonoxide meting

Siertsema volgt daarmee het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die publiceerde in november het rapport ‘Koolmonoxide, onderschat en onbegrepen gevaar’, dat een somber beeld schetst van de veiligheid van cv-installaties in Nederland. In het rapport wordt de oplossing deels gezocht in een verplichte erkenningsregeling. Regelingen als SEI en Sterkin zijn nu nog vrijwillig; voor het ophangen en onderhouden van cv-installaties worden geen kwaliteitseisen van de monteur gevraagd.

Uniforme kwaliteitsregeling
Vooralsnog zijn Siertsema’s plannen niet openbaar, maar in grove lijnen komt de gewenste uniforme kwaliteitsregeling er volgens Uneto-VNI-woordvoerder Dick Reijman op neer dat “alleen monteurs die als vakbekwaam zijn geregistreerd en zich kunnen legitimeren aan gasinstallaties mogen werken, dat onze leden de procedure voor veilig en verantwoord onderhoud moeten hanteren en dat we streng toezicht gaan houden op naleving van de voorschriften.”

Periodieke keuring
Uneto-VNI pleit al langer voor een verplichte opleveringskeuring voor nieuwe installaties en voor periodieke keuringen van bestaande installaties. Siertsema moet nog wel het bestuur van Uneto-VNI aan haar kant zien te krijgen. Dinsdag 26 januari zal ze aan de bestuursleden haar plannen toelichten.

Voorlichting
Daarnaast zal Uneto-VNI op de beurs VSK in de eerste week van februari dagelijks inloopsessies over het onderwerp houden en ook in de verschillende regiobijeenkomsten zal aandacht aan de verplichte erkenningsregeling worden besteed. Reijman: “Gezien het belang van het onderwerp voor een groot deel van onze achterban gaan we hierover vanzelfsprekend ook het gesprek aan met de leden. Wij vinden het cruciaal dat er voldoende draagvlak is voor aanscherping van de erkenningsregeling.”

Reactie minister Blok
Minister Blok komt naar verwachting in mei met een uitgebreide reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Vermoedelijk zal hij dan ook een besluit hebben genomen over een wettelijke erkenningsregeling.

Wij van Omega Energietechniek kunnen u hierin adviseren en ondersteunen mail naar info@omega-energietechniek.nl

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

Veel onveilige meterkasten

Bij het plaatsen van slimme meters in Nederlandse huizen worden monteurs regelmatig geconfronteerd met onveilige  meterkasten.

Onveilige meterkasten

Onveilige meterkasten

Ze constateren in meterkasten steeds meer technische bedrading en apparatuur zoals alarmsystemen en routers. Ook stuiten ze op voorraden verfblikken en andere brandbare stoffen.
”In sommige gevallen zijn de monteurs best geschrokken”, zegt een woordvoerder van Netbeheer Nederland. ”In dergelijke gevallen hoeft er maar één keer kortsluiting te zijn en een vonkje kan dan veel ellende veroorzaken.” Uit eerder onderzoek in opdracht van de brancheorganisatie bleek al dat relatief veel ongevallen met elektriciteit ontstonden in de meterkast. Ook toen waarschuwden netbeheerders voor de risico’s in een meterkast. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , | Een reactie plaatsen