Verplichte erkenning cv-installateurs.

Vanaf 2019 mogen alleen erkende bedrijven met vakbekwaam personeel nog cv-ketels en warmwatertoestellen op gas aanleggen en onderhouden.

 

Met deze maatregel wil het kabinet koolmonoxidevergiftiging voorkomen. Onder de wet kunnen verschillende erkenningsregelingen vallen met eisen aan bedrijven en personeel.

Koolmonoxidegevaar

Het kabinet volgt hiermee ook het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die publiceerde in november 2015 het rapport ‘Koolmonoxide, onderschat en onbegrepen gevaar’, dat een somber beeld schetste van de veiligheid van cv-installaties in Nederland.

Kwaliteit en veiligheid van cv

Uneto-VNI reageert positief: “Dit betekent dat niet iedereen zich meer zomaar cv-installateur mag noemen. Niet-deskundige bedrijven en monteurs worden straks van de markt geweerd. Dit is positief voor het imago van de branche en de kwaliteit en veiligheid van cv-installaties.” De branche-organisatie heeft op haar site een lijst gepubliceerd met veelgestelde vragen over deze kwestie. Wij vatten deze FAQ hier nog eens samen in tien vragen.

1. Welke componenten vallen onder regeling?

De cv-ketel en het warmwatertoestel en de kanalen voor luchttoevoer en rookgasafvoer. De wettelijke erkenning geldt dus niet voor gasleidingen en de warmte-afgiftesystemen.

2. Wat gaat Uneto-VNI doen?

De branche-organisatie heeft in overleg met andere stakeholders een zwaardere erkenningsregeling uitgewerkt, die ze aan minister Blok wil voorleggen. Daarna worden leden geïnformeerd over de eisen die vanaf 2019 gaan gelden, waaronder de scholingseisen voor monteurs.

3. Is de erkenningsregeling verplicht?

Ja. De nieuwe erkenningsregeling voor verbrandingstoestellen wordt een wet. Dat betekent dat de regeling gaat gelden voor alle verwarmingsbedrijven en verplicht is.

4. Verplicht voor alle installatiebedrijven?

De wettelijke erkenningsregeling heeft geen betrekking op installatiebedrijven in de elektrotechniek of sanitair.

5. Wat zijn de sancties?

De organisaties die de steekproeven uitvoeren, leggen sancties op, zoals schorsing of intrekking van de erkenning. De overheid gaat de wet handhaven, wat betekent dat die actief niet-erkende installateurs opzoekt en boetes oplegt als sprake is van illegale werkzaamheden.

6. Ik heb al een gaserkenning. Niks aan de hand dus?

Onjuist, dat is niet voldoende. De huidige gaserkenningen (Sterkin of KvINL) leiden niet automatisch tot een wettelijke erkenning vanaf 1 januari 2019. De nieuwe erkenning gaat in tegenstelling tot de oude gaserkenning uit van registratie van vakbekwame medewerkers en het bijhouden van hun vakkennis. Verder zal het uitgevoerde werk afgemeld moeten worden, met de kans op steekproeven. Het gebruik van gekalibreerde meetinstrumenten is verder verplicht.

7. Hoe zit het dan met de OK CV- en SCIOS-regelingen?

Ook die voldoen niet meer. Uneto-VNI vermoedt echter wel dat deze regelingen veel lijken op de nieuwe erkenningsregeling. Die wordt samen met SCIOS (gasinstallaties >100 kW) de enige wettelijk verplichte erkenningsregeling voor gasgestookte installaties. Een kwaliteitslabel, zoals OK CV blijft bestaan, maar is vrijwillig.

8. Ik ben een eenpitter, gaat me dat lukken?

De regeling is zowel uitvoerbaar voor eenmansbedrijven als voor grotere bedrijven met meerdere monteurs, zo is afgesproken.

9. Komt er een verplichte CO-sensor in de ketel?

De Nederlandse overheid kan een CO-sensor in cv-ketels niet verplicht stellen. Op Europees niveau gaat een overheidslobby van start voor het verplicht stellen van CO-sensoren 2uxnplg. Wel wil de overheid ketelfabrikanten bewegen CO-sensors in hun toestellen op te nemen.

10. Wat kan ik nu al doen?

Het up-to-date houden van kennis en vaardigheden is natuurlijk altijd goed, zo meldt Uneto-VNI heel terecht. Maar de opleidingseisen voor de nieuwe wettelijke erkenningsregeling zijn helaas nog niet bekend.

Bron:nieuwsbrief Gawalo 13 januari 2017

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

NTA 8220 Nieuwe methodiek voor brandinspectie zorgt voor duidelijkheid.

Heldere criteria

Tot nu toe verwijzen verzekeraars in de polis vaak naar NEN 1010 of NEN 3140 of eigen inspectiemethodieken. Deze inspectiemethodieken hebben betrekking op de minimale elektrotechnische veiligheid of op de bedrijfsvoering van een installatie. Bovendien gaat het daarbij vooral om elektrocutie en elektromagnetische compatibiliteit; brandrisico komt maar in beperkte mate aan de orde. NTA 8220 richt zich juist volledig op de brandrisico’s bij elektra. Inspecteur en verzekeraar hanteren zo voortaan dezelfde, heldere criteria als het gaat om brandveiligheid. Dat levert uiteindelijk vooral duidelijkheid op voor de verzekerde. Voor risico’s als bedrijfscontinuïteit of werkgeversaansprakelijkheid blijft een verwijzing naar NEN 1010 of NEN 3140 uiteraard nog wél relevant.

Risico’s en maatregelen

De nieuwe methodiek is vastgelegd in de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8220:2016 – Beoordelingsmethode op brandrisico’s van elektrisch materieel. NTA 8220 beschrijft de brandrisico’s én het risiconiveau. Constateert de inspecteur een mankement, dan geeft NTA 8220 aan welke maatregelen hij of zij moet adviseren. De nieuwe methodiek staat onder beheer van het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN).

Draagvlak

UNETO-VNI (de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche), het Verbond van Verzekeraars en iKeur (platform voor onafhankelijke inspecteurs) hebben nauw samengewerkt bij het opstellen van NTA 8220. De nieuwe beoordelingsmethodiek heeft daardoor een breed draagvlak. De nieuwe NTA 8220 is afgeleid van VIER (Verzekerings Inspecties Elektrische Risico’s), een programma dat enkele jaren geleden is opgesteld door iKeur en het Verbond van Verzekeraars.

SCIOS sluit aan

Inspectiebedrijven die volgens NTA 8220 gaan werken, kunnen waarschijnlijk al volgend jaar gebruik maken van een certificatieregeling. Stichting SCIOS heeft zich namelijk bij de nieuwe brandinspectiemethodiek aangesloten en zal een toegepast kwaliteitssysteem ontwikkelen. Het systeem gaat deel uitmaken van de SCIOS-certificatieregeling, waarin onder meer de benodigde inspectiemethode en de opleiding en ervaring van de inspecteurs te vinden zijn. De Raad voor Accreditatie heeft SCIOS geaccepteerd als schemabeheerder en naar verwachting zal Scope 10, zoals de inspectiemethode gaat heten, in maart 2017 beschikbaar zijn. Scope 10 is voor inspectiebedrijven niet wettelijk verplicht, maar individuele verzekeraars kunnen de certificatie wel als voorwaarde stellen.

Bron:www.scios.nl/nieuws

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Veilig werken aan elektrische auto’s

Veilig werken aan elektrische auto’s

19-12-2016 Elektrische auto’s komen net als gewone auto’s weleens door pech of ongevallen langs de weg tot stilstand. Dat brengt voor inzittenden, politie, bergers en hulpverleners geheel nieuwe risico’s met zich mee

Veilig werken aan elektrische auto’s volgens nen9140

Afb. www.nen.nl

Dat werd de afgelopen zomer helaas pijnlijk duidelijk bij een fataal ongeval met een elektrische auto. Deze kon door de hulp- en dienstverleners niet snel genoeg elektrisch veilig worden gesteld. Wat er mis ging is nog in onderzoek, maar de hulpdiensten hoeven daarvoor geen elektrotechnicus te zijn.

Ook niet-technici

In NEN 9140 wordt op de eerste plaats uitgelegd hoe ook deze niet-technici in dergelijke gevallen kunnen handelen. Niet alleen voor de veiligheid van de inzittenden, maar ook voor anderen er omheen. En niet in de laatste plaats voor zichzelf.
De norm geeft hiervoor heldere aanwijzingen en instructies, gebaseerd op risicoanalyses en een indeling in risicoklassen.

Sterke groei e-mobility

De elektrische mobiliteit zal onverminderd blijven doorgroeien. Ook wanneer de stimulerende overheidsmaatregelen worden afgebouwd. De ontwikkeling van e-mobility is volgens de bedrijfstak zelf door een aantal factoren niet meer terug te draaien.
Vijf jaar geleden reden er nog zo’n vijfduizend elektrische en hybride auto’s rond in ons land. Nu zijn dat er bijna veertigduizend.

‘Knetteren’

Niet alleen langs de weg maar ook bij onderhoud en reparatie brengen elektrische auto’s heel andere risico’s met zich mee, dan de lage gelijkspanningen waaraan men in de autowereld gewend is. Ook al kunnen zelfs de 12-volt circuits al behoorlijk ‘knetteren’ tussen de gereedschappen. Niet alleen bij pech en ongevallen langs de weg, maar ook in de werkplaats. Zelfs dat kan al brand veroorzaken. Toch kent nog bijna niemand de norm NEN 9140, met de titel ‘Veilig werken aan e-voertuigen’.

‘Veilig stellen’

Deze norm is op de eerste plaats gericht op niet-elektrotechnisch geschoolde monteurs in werkplaatsen, en hulp- en dienstverleners langs de weg. Want politie, brandweer, ambulancediensten en bergingsbedrijven moeten elektrische voertuigen bij pech en ongevallen als eerste ‘elektrotechnisch veilig stellen’, zoals het in de norm wordt omschreven. Pas daarna volgt het werk van de elektrotechnici in garagebedrijven en andere werkplaatsen. Ook op hen is NEN 9140 gericht. Dat deel van de norm is dan ook gebaseerd op NEN 3140 en NEN 3840 voor elektrotechnische installateurs en inspecteurs. Ook voor hen kan NEN 9140 van belang zijn.

Maatwerktraining NEN 9140

NEN Training & Advies biedt bedrijven en organisatie ‘in company’ maatwerktrainingen aan over NEN 9140 en het veilig werken aan elektrische en hybride voertuigen. Naast de geschetste elektrotechnische risico’s komt in deze norm tevens het wettelijk kader bod.

Bron:www.nen.nl

Lees een uitgebreid artikel over e-mobility en NEN 9140 in nummer 8 van Mag1010, het elektrotechnisch vaktijdschrift van NEN,

Geplaatst in Uncategorized | Getagged | Een reactie plaatsen

Erkenning installatiebedrijven weer verplicht vanaf 2019

Vanaf 2019 mogen alleen erkende bedrijven met vakbekwaam personeel nog cv-ketels en warmwatertoestellen op gas aanleggen en onderhouden. Dat geldt ook voor de buizen voor luchttoevoer en rookgasafvoer.

Dat staat in een brief van minister Blok (Wonen) aan de Tweede Kamer. Met deze maatregel wil het kabinet koolmonoxidevergiftiging voorkomen. Onder de wet kunnen verschillende erkenningsregelingen vallen met eisen aan bedrijven en personeel.

Verplichte erkenningsregeling
De installatiebranche en consumentenorganisaties drongen de afgelopen jaren herhaaldelijk aan op een verplichte erkenningsregeling. Het kabinet volgt hiermee ook het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die publiceerde in november 2015 het rapport ‘Koolmonoxide, onderschat en onbegrepen gevaar’, dat een somber beeld schetste van de veiligheid van cv-installaties in Nederland.

Hogere kosten
Blok verwacht dat de verplichting zal leiden tot iets hogere eenmalige kosten bij installatie van een cv-ketel (zo’n 2 procent, ongeveer 45 euro) en een iets duurder onderhoudscontract (4,50 euro per jaar).

Bijscholing monteurs
Minister Blok verwacht dat de wettelijke verplichting vanaf 2019 van kracht kan worden. De tussenliggende tijd is nodig voor de wetgeving, het opzetten van erkenningsregelingen, het verbeteren van de kwaliteitsbewaking door bedrijven en het bijscholen van monteurs. In de branche zijn ongeveer 18.000 installatiebedrijven actief met 34.000 monteurs; 12.000 bedrijven zijn eenmanszaken.

Voorlichting
Voor consumenten moet duidelijk zijn welke bedrijven erkend zijn, bijvoorbeeld met een logo en via een website. In februari start een campagne om het publiek op de gevaren van koolmonoxide te wijzen. Daarbij zal de consumenten ook worden geadviseerd om een koolmonoxidemelder aan te schaffen.

Bron: Gawalo

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

NTA 8220 voor commentaar

Publieke commentaarronde NTA 8220 ‘Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’

De installatiebranche, verzekeraars en inspecteurs hebben gezamenlijk een nieuwe beoordelingsmethodiek opgesteld voor brandrisico’s bij elektra. De manier waarop inspecteurs de risico’s nu nog beoordelen, is niet helemaal sluitend en biedt ruimte voor onduidelijkheid. De nieuwe methodiek maakt daar een eind aan. Als verzekeraars kunnen verwijzen naar NTA 8220, is voor alle betrokkenen duidelijk dat het inspectiebedrijf de brandrisico’s van de installatie beoordeelt

Nta 8220

Nta 8220 inspectie

Controle van elektrisch materieel is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk bij het beheren van brandrisico’s. Door diverse oorzaken kan elektrisch materieel een ontstekingsbron zijn waardoor een brand kan ontstaan.
Deze Nederlandse technische afspraak (NTA) geeft een methode voor het beoordelen van brandrisico’s met een elektrische oorzaak. De methode bestaat uit een visuele controle en uit metingen en beproevingen. De visuele controle omvat al het elektrisch materieel dat deel uitmaakt van een installatie en elektrisch materieel dat in gebruik is op het moment van de controle. Tijdens de controle moet rekening worden gehouden met brandbare materialen in de directe omgeving van het elektrisch materieel.

Bij de visuele controle wordt ervan uitgegaan dat het elektrisch materieel is geïnstalleerd volgens de van toepassing zijnde ontwerpnorm(en) en wordt gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant.

Opstelling NTA

NTA 8220 is opgesteld op initiatief van het Verbond van Verzekeraars, iKeur en UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel.
De NTA is opgesteld door de NTA-commissie “Ordening technische inspecties” onder verantwoordelijkheid van de normcommissie NEC 623 ‘Werkvoorschriften’.

Deze NTA wordt bij uitzondering als NTA-ontwerp gepubliceerd, om de markt de mogelijkheid te geven op de tekst te reageren via normontwerpen.nen.nl.

Openbare commentaarronde

Tot 1 december kunnen belanghebbende partijen commentaar geven op de eerste versie van deze NTA via normontwerpen.nen.nl. De commentaren worden beoordeeld door de werkgroep en, waar van belang, verwerkt in de definitieve uitgave van deze norm.

Bron: www.nen.nl

Meer informatie over inspectie of training nta

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

NTA8220 verzekering inspectie

Nieuwe methodiek voor brandinspectie zorgt voor duidelijkheid

Installatiebranche, verzekeraars en iKeur stellen samen NTA 8220 op

Installatiebranche, verzekeraars en inspecteurs hebben gezamenlijk een nieuwe beoordelingsmethodiek opgesteld voor brandrisico’s bij elektra. De manier waarop inspecteurs de risico’s nu nog beoordelen is niet helemaal sluitend en biedt ruimte voor onduidelijkheid. De nieuwe methodiek maakt daar een eind aan. Als verzekeraars kunnen verwijzen naar NTA 8220, is voor alle betrokkenen duidelijk dat het inspectiebedrijf de brandrisico’s van de installatie beoordeelt.

Heldere criteria

Tot nu toe verwijzen verzekeraars in de polis vaak naar NEN 1010 of NEN 3140 of eigen inspectiemethodieken. Deze inspectiemethodieken hebben betrekking op de minimale elektrotechnische veiligheid of op de bedrijfsvoering van een installatie. Bovendien gaat het daarbij vooral om elektrocutie en elektromagnetische compatibiliteit; brandrisico komt maar in beperkte mate aan de orde. NTA 8220 richt zich juist volledig op de brandrisico’s bij elektra. Inspecteur en verzekeraar hanteren zo voortaan dezelfde, heldere criteria als het gaat om brandveiligheid. Dat levert uiteindelijk vooral duidelijkheid op voor de verzekerde. Voor risico’s als bedrijfscontinuïteit of werkgeversaansprakelijkheid blijft een verwijzing naar NEN 1010 of NEN 3140 uiteraard nog wél relevant.

Risico’s en maatregelen

De nieuwe methodiek is vastgelegd in de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8220:2016 – Beoordelingsmethode op brandrisico’s van elektrisch materieel. NTA 8220 beschrijft de brandrisico’s én het risiconiveau. Constateert de inspecteur een mankement, dan geeft NTA 8220 aan welke maatregelen hij of zij moet adviseren. De nieuwe methodiek staat onder beheer van het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN).

Draagvlak

UNETO-VNI (de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche), het Verbond van Verzekeraars en iKeur (platform voor onafhankelijke inspecteurs) hebben nauw samengewerkt bij het opstellen van NTA 8220. De nieuwe beoordelingsmethodiek heeft daardoor een breed draagvlak. De nieuwe NTA 8220 is afgeleid van VIER (Verzekerings Inspecties Elektrische Risico’s), een programma dat enkele jaren geleden is opgesteld door iKeur en het Verbond van Verzekeraars.

SCIOS sluit aan

Inspectiebedrijven die volgens NTA 8220 gaan werken, kunnen waarschijnlijk al volgend jaar gebruik maken van een certificatieregeling. Stichting SCIOS heeft zich namelijk bij de nieuwe brandinspectiemethodiek aangesloten en zal een toegepast kwaliteitssysteem ontwikkelen. Het systeem gaat deel uitmaken van de SCIOS-certificatieregeling, waarin onder meer de benodigde inspectiemethode en de opleiding en ervaring van de inspecteurs te vinden zijn. De Raad voor Accreditatie heeft SCIOS geaccepteerd als schemabeheerder en naar verwachting zal Scope 10, zoals de inspectiemethode gaat heten, in maart 2017 beschikbaar zijn. Scope 10 is voor inspectiebedrijven niet wettelijk verplicht, maar individuele verzekeraars kunnen de certificatie wel als voorwaarde stellen.
Meer weten of een training volgen of een nta8220 laten uitvoeren.

Neem hier contact met ons op.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , | Een reactie plaatsen

Boetes geëist voor douche-elektrocutie in Boxtel

Het Openbaar Ministerie heeft boetes geëist tegen de gemeente Boxtel en verhuurorganisatie Camelot vanwege de dood van een 20-jarige vrouw, drie jaar geleden toen ze thuis onder de douche stond. Volgens het OM werd ze geëlektrocuteerd, maar de verdediging trekt dat in twijfel.

De vrouw overleed in januari 2013 onder de douche in het antikraakpand waar ze woonde. Onderzoekers kwamen tot de conclusie dat ze was geëlektrocuteerd. Het was al tijden bekend dat de stroomvoorziening in het pand niet deugde.

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Getagged | Een reactie plaatsen

Achmea Agro elektra inspectie

Agro elektra inspectie

Agro elektra inspectie

Achmea Agro Elektra Inspectie

De Agro Elektra Inspectie is een uniforme, praktijkgerichte en betaalbare inspectie voor elektrische installaties op het agrarisch bedrijf.
​Wat is het?
De Agro Elektra inspectie richt zich op die onderdelen van de installatie die het grootste gevaar op brand of elektrocutie vormen. De onderdelen worden volgens de richtlijnen van de NEN1010 getoetst. De NEN1010 geeft veiligheidsbepalingen voor opbouw van laagspanningsinstallaties tot 1000 Volt.

Wat kost het?
De kosten hangen af van het gebruik van de installatie en de omvang van uw bedrijf. Gemiddeld kost een keuring tussen de € 600 en € 1.500. Dit is zonder de kosten voor het herstel van de gebreken.

Wie mag de inspectie uitvoeren?
Avéro Achmea stelt hoge eisen aan de inspectiebedrijven en hun inspecteurs voor het uitvoeren van de Agro Elektra Inspectie. De inspectie vraagt vakmanschap, ervaring en kennis van het agrarische bedrijf.

Wij kunnen deze inspectie voor u uitvoeren klik hier voor een offerte

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Interpolis Agro elektra inspectie

Agro elektra inspectie

Agro elektra inspectie

Uw elektrische installatie is essentieel voor verlichting, ventilatie, beveiliging en verwarming van uw bedrijf. Als u deze installatie goed onderhoud, voorkomt u uitval. Wij geven u graag tips voor aanleg, gebruik en onderhoud van uw elektrische installatie.

Een elektrakeuring geeft inzicht
Een regelmatige keuring van uw elektrische installatie geeft inzicht in de kwaliteit van de installatie. U signaleert eventuele mankementen tijdig en kunt ze verhelpen voordat ze tot uitval, brand of ongevallen leiden.

Wij adviseren u om tenminste elke 5 jaar een keuring volgens de normen van de NEN3140 of een Agro Elektra Inspectie uit te laten voeren. Een NEN3140 keuring richt zich op uw totale elektrische installatie. Deze keuring geeft veiligheidsbepalingen voor de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties. Het doel van deze keuring is om aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen te voorkomen. Als u uw installatie onderhoudt volgens de richtlijnen van NEN3140 dan voldoet u – voor uw elektrische installatie – aan de Arbowet. Meer informatie over een keuring volgens NEN3140.

De Agro Elektra Inspectie is een uniforme, praktijkgerichte en betaalbare inspectie voor elektrische installaties op het agrarisch bedrijf. De inspectie richt zich op de onderdelen van de installatie die het grootste gevaar op brand of elektrocutie vormen.

Meer informatie over de Agro Elektra Inspectie.

Wat is het?
De Agro Elektra Inspectie is een uniforme, praktijkgerichte en betaalbare inspectie voor elektrische installaties op het agrarisch bedrijf. De inspectie richt zich op de onderdelen van de installatie die het grootste gevaar op brand of elektrocutie vormen en toetst de onderdelen aan de normen van NEN1010. De NEN1010 geeft veiligheidsbepalingen voor opbouw van laagspanningsinstallaties tot 1000 Volt.

Wat kost het?
Dat hangt af van het gebruik van de installatie en de omvang van uw bedrijf. Gemiddeld kost een keuring tussen de € 600,- en € 1.500,-. Dit is exclusief de kosten voor herstel van de gebreken.

Wie mag het uitvoeren?
Interpolis stelt hoge eisen aan de inspectiebedrijven en hun inspecteurs voor het uitvoeren van de Agro Elektra Inspectie. De inspectie vraagt vakmanschap, ervaring en kennis van het agrarische bedrijf.

De manier waarop wij inspecteren en rapporteren is afgestemd op de kwaliteitseisen die Interpolis stelt. Zij kunnen ook een inspectie volgens de NEN3140 uitvoeren.

offerte aanvragen

bron:interpolis

Geplaatst in Uncategorized | Getagged | Een reactie plaatsen

Delta Lloyd ElektraGarant

elektragarant elektro inspectie

elektragarant elektro inspectie

Met Delta Lloyd ElektraGarant vermindert u het risico op brand door elektrische apparaten en installaties.

  • Verminder het risico van brand door elektra
  • Inspectie door een erkend en onafhankelijk inspectiebedrijf
  • Maximale zekerheid bij brandschade door elektra

Op dit moment hanteren wij op brandverzekeringen nog een elektraclausule. Hierin verwijzen we naar de normen NEN3140 en NEN1010 van het Nederlands Normalisatie Instituut. De nadruk bij NEN3140 en NEN1010 ligt vooral op het voorkomen van letsel. Het doel is niet de kans op brandschade te beperken. De focus bij ElektraGarant ligt juist wel op het voorkomen van brandschade door elektra. Met Delta Lloyd ElektraGarant vermindert u het risico van brand door elektrische apparaten en installaties. Dit is van groot belang, want elektra bHet werken met of aan elektrotechnische installaties is niet zonder gevaar. In de meeste installaties (denk aan uw meterkast) schuilen risico’s die vaak “onzichtbaar” zijn maar snel kunnen leiden tot brand, productieverlies, letsel of … erger.

Meer informatie of offerte opvragen klik hier

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , | Een reactie plaatsen